De drabbade

Terje Hellesö genomförde fusket genom att klippa ut djur från andra fotografers bilder för att sen montera in dom i sina egna foton. Han har också manipulerat en närstående persons bilder.

FOTOGRAFER
Vilka är då dessa originalfotografer som drabbades av detta? Svensk media pratar mycket om Terje Hellesö. Medierna nämner dock inte mycket om de som verkligen fotade lodjuren, grävlingen och mårdhunden. Inte heller skrivs särskilt mycket om konsekvenserna för andra drabbade som till exempel föreningen PhotoNatura och de trettio fotografer (bland andra Brutus Östling) vars fotografier stoppas när PhotoNatura (23 september) tvingas återkalla och makulera en hel bokutgivning för 100 000 kr. Fotografen/projektledaren Mats Andersson är en annan fotograf som har tvingats stoppa ett bokprojekt – John Bauers skogar. Boken Vår sanna natur, som låg för tryckning, försenades upp till en månad då man i sista stund tvingades plocka bort tio av Hellesös bilder. Vår sanna natur var en samlingsbok med naturfotograferier av fotografer inom Naturfotograferna/N.

Här följer några av upphovsmännen i den ordning Flashback-teamet avslöjade fusket:
(photo) Stefan Meyers, Germany
(photo) Jon Bowen, United Kingdom
(photo) Superstock.com, USA (at least 20 photos)
(photo) Skåne Djurparks bildarkiv, Sverige
(photo) Unknown
(photo) Unknown
(photo) Rune Broman, Sverige
Photographersdirect.com
(photo) Marina Strömbom, Sverige
Shutterstock.com, USA
Alamy.com, Stephen J. Krasemann
Ecosceneprints.com
Suzanne Kingsmill/Nature Canada
Photographer ”Ede Stein” (Ralph Bache) / Pixdaus.com m fl?
iStockphoto.com
Carl Koch
”Radim Sixi”

FÖRENINGAR/FOTOGRAFER
PhotoNatura och cirka 30 fotografer, däribland Brutus Östling: skada för 100 000 kr. Enligt uppgift förlorade också varje medlem 2000 kr.
Naturfotograferna/N: 80 fotografer i boken Vår Sanna Natur (försenad utgivning)

FÖRLAG OCH CHEFSREDAKTÖRER för:
Kamera och Bild
Naturfototidningen
Natur&Foto
Camera Natura
Jönköpings-Posten

Blogg under utfasning.

Då det finns ett intresse att se själva det pedagogiska materialet kan det komma att visas ett tag till.