Etiken för bloggen

ETIK
Vi har ända sen i september 2011 försökt att tillämpa ett etiska förhållningssätt på bloggen. Vi har tagit intryck av PO:s  pressetiska regler. Kommentarer har hela tiden förhandsmodererats och underkänns ibland helt eller revideras delvis (vilket har skett) om de bryter mot de etiska reglerna.

Läs gärna mer om vårt etiska förhållningssätt.

Exempel på avvägningar

Korrekt och sant
Efter att Fotogrävarna på Flashback, oftast i diskussionstråden men också inom bloggredaktionen, har bedömt att bevisföringen för en specifik fejkbild är mycket hög har bilden oftast publicerats här på bloggen. Mer tveksamma bilder har underkänts, till exempel den bild som diskuteras här.

Personlig integritet – allmänintresse
Naturfotografen Terje Hellesö klistrade (terjade) in minst två lodjur i en närstående persons bilder. Fotogrävarna diskuterade en hel del om dessa två fejkbilder skulle publiceras här på bloggen eller om bilderna i vart fall skulle tas med på den så kallade ”Heta listan”. Bloggredaktionen beslutade att inte ta upp dessa bilder trots att Hellesö hade manipulerat ett par även av den närståendes bilder. Här vägde den personliga integriteten starkare än allmänintresset.

Det fanns också en bild samt bildtext där naturfotografen hävdade att en sedan flera år avliden släkting hade ”visat” sig i ett dagsfärskt fotografi. Denna bild publicerades inte heller på bloggen.

Andra exempel på avvägningar som har rört den personliga integriteten är ett par ganska hårda kommentarer som antingen har underkänts helt alternativt har reviderats av bloggredaktionen innan de godkändes.

Fler avvägningar: Bloggredaktionen har valt att diskutera några starkt ifrågasatta bilder här på bloggen. Terje  Hellesö har ju själv förklarat (2011-09-12) att han avser vara fullkomligt öppen om allt fusk. Han tillstod också, i en TV-intervju med TV4 i september 2011, att det kan finnas fler fuskbilder. Vi har kontaktat Hellesö i dessa frågor – vilket framgår nedan.

Genmälen
Personer som anser sig vara berörda av vårt gräv har haft möjlighet att kontakta oss för att ge synpunkter. Till exempel har vi kontaktat naturfotografen för att informera om att vi diskuterar någon så kallad ”stark indiciebild” här på bloggen, framförallt vargbilden från januari 2007. Hellesö valde först att inte svara, men efter ett antal mejl svarade han till sist och gav sin syn på saken. Vi publicerade den 3 oktober, i anslutning till den aktuella bilden ett utdrag av Terjes egna kommentarer.

Bloggredaktionen tar avstånd från förtal, falsk ryktesspridning, grova påhopp och hot, framfört på sociala medier, inklusive Flashback, eller på annat sätt.
Bloggredaktionens avståndstagande har framgått både i tidigare menysidor och i blogginlägg om etik. Eller inlägg som har handlat om avståndstagande mot hat och hot, inlägg som nu är borttagna då bloggen är kraftigt komprimerad. Avståndstagande mot förtal, falsk ryktesspridning, grova påhopp mm har även framförts direkt i Flashbacktråden.

På bloggen informerades om att kommenteringen var förhandsmodererad. Kommentarer som har gått hårt till personligt angrepp, spridit osanningar m.m. har redigerats eller underkänts helt.

Blogg under utfasning.

Då det finns ett intresse att se själva det pedagogiska materialet kan det komma att visas ett tag till.

%d bloggare gillar detta: